Tagdíj összege a kezdő (korosztálytól függetlenül), az utánpótlás (20 éves korig) és a felnőtt versenyzők esetében, akik Szegeden rendszeresen járnak edzésre.

 • 19.500 Ft/negyedév, vagy 72.000 Ft/év

Családi kedvezmény (csak azoknál a családtagoknál érvényesíthető, akik a fenti, legmagasabb összegű tagdíjat fizetik)

 • 2 családtag esetén – 20 % kedvezmény minden családtag tagdíjából
 • 3 családtag esetén – 30 % kedvezmény minden családtag tagdíjából
 • 4, vagy több családtag esetén – további 5 % kedvezmény családtagonként, de maximum 50 %

Tagdíj összege a szenior és hobbi sportolók, valamint az utánpótlás és a rendszeres edzésmunkát végző felnőtt versenyzők esetében, akik nem Szegeden edzenek, vagy a térképes sprint edzéseken kívül nem járnak Szegeden közös edzésre.

 • 10.500 Ft/negyedév, vagy 36.000 Ft/év


Támogatói tagdíj

 • minimum 6.000 Ft/negyedév, vagy 18.000 Ft/év

Az egyesület adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a tagdíjakat továbbra is 3 havonta, vagy a teljes naptári évre előre, egyben szükséges rendezni.

Azoknak a versenyzőknek akik év közben csatlakoznak az egyesülethez, a negyedév fordulóig a negyedéves tagdíj időarányos részét szükséges megfizetniük, ezt követően a negyedéves és az éves (időarányosan leosztva) tagdíjfizetési opciók közül választhatnak.

A tagdíjak kifizetését elsődlegesen a Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület bankszámlájára szükséges átutalással teljesíteni. A közlemény rovatba minden esetben írjátok be az érintett tag/tagok nevét, valamint jelöljétek meg a befizetéssel rendezni kívánt időszakot.

Az egyesület bankszámlaszáma: 11735005-26075039-00000000


Tagdíjfizetési határidők 2024. évre vonatkozóan:

 • negyedéves díjfizetés esetén: 2024. január 15., április 15., július 15., október 15.
 • éves díjfizetés esetén: 2024. január 15.

A szociálisan rászoruló tagok, rövid indoklást tartalmazó írásbeli kérelmet nyújthatnak be az egyesület vezetőségének, akik döntenek a támogatás mértékéről és időtartamáról. A tagdíj kedvezményre való jogosultságot a vezetőség félévente felülvizsgálja, valamint az edzők döntése alapján az bármikor megszüntethető, amennyiben a kérelmező nem teljesíti az elvárt edzésmunkát.


A tagdíj befizetéséért nyújtott szolgáltatások:


Kezdők

 1. Éves versenyengedély
 2. Versenyek és edzőtáborok nevezéssel, szállással, utazással kapcsolatos ügyintézése
 3. A Szegeden szervezett tornatermi/szabadtéri/térképes edzéseken való részvétel lehetősége
 4. Az egyesület támogatja az 1 napos hétvégi terepedzések költségeit
 5. Az egyesület részben támogatja a teljes hétvégés (ottalvós) terepedzések költségeit (minden eseménynél egyedi)
 6. Az egyesület részben támogatja a többnapos nyári edzőtábor költségeit
 7. Az egyesület állja az 1 napos regionális versenyek nevezési díját
 8. Minden más önköltséges
 9. Megjegyzés: 1 évig minden versenyző – életkortól függetlenül – kezdő versenyzőnek minősül
 10. Támogatás feltételei: rendszeres tagdíj fizetés és a csoportnak meghatározott edzések legalább 50 %-án való részvétel


Utánpótlás (F/N12-14-16-18-20)

 1. A kezdőknek nyújtott összes szolgáltatás
 2. Extra, teljesítmény alapú támogatások
  – azoknak a versenyzőknek, akik F/N12C – 14B – 16B – 18B – 20B kategóriában országos rangsoroló versenyeken dobogós helyezést érnek el, vagy a Középtávú/Rövidtávú OB-n az egyéni „A” döntőbe, vagy a Hosszútávú/Éjszakai OB-n az induló mezőny első 1/3-ban végeznek, az érintett verseny nevezési díját az egyesület állja
  – Amennyiben az edzők érdemesnek látnak egy csapatot, vagy egy váltót az országos bajnokságon elindítani, a csapat/váltó nevezési díját az egyesület állja
 3. Támogatás feltételei: rendszeres tagdíj fizetés és a korosztálynak meghatározott edzések legalább 70 %-án való részvétel


Rendszeres edzésmunkát végző felnőttek

 1. A kezdőknek nyújtott összes szolgáltatás. Ezen felül minden további támogatás mennyisége és mértéke az edzők döntésén múlik, figyelembe véve az érintett felnőtt versenyző célját, hozzáállását, elvégzett edzésmunkáját, valamint az egyesületi feladatokban nyújtott szerepvállalását.

Szenior és hobbi sportolók

 1. A kezdőknek nyújtott szolgáltatások, az alábbi különbségekkel
 2. Az érintett sportolók év elején opcionálisan választhatnak, az alábbiak közül
  – az adott évben rendezendő összes regionális verseny részvételi költségét állja az egyesület, vagy
  – 2 országos rangsoroló versenynapot álljon az egyesület
 3. Térképes edzéseken való részvétel lehetősége (hétközi sprint/hétvégi terepedzés)
 4. Amennyiben valaki csapatban, vagy váltóban országos bajnokságon elindul, a csapat/váltó nevezési díját az egyesület állja (csak felnőtt és utánpótlás esetében)
 5. Amennyiben valaki elindul egy egyéni országos bajnokságon és ott az egyesületnek bajnoki pontot szerez (felnőtt és utánpótlás kategóriában), akkor az egyéni OB nevezési díját is az egyesület állja (ellenkező esetben önköltséges)
 6. támogatás feltételi: rendszeres tagdíj fizetés


Támogatói tagdíjat fizető sportolók

 1. Egyesületi tagság
 2. Versenyek és edzőtáborok nevezéssel, szállással, utazással kapcsolatos ügyintézése
 3. Térképes edzéseken való részvétel lehetősége (hétközi sprint/hétvégi terepedzés)
 4. Nem váltunk ki részükre éves versenyengedélyt, ezért versenyen való indulás esetén, a nevezési díjon felül a napi versenyengedély díja is terheli (regionális: 300 Ft/futam, országos: 600 Ft/futam, OB: 2000 Ft/futam)
 5. Támogatás feltételei: rendszeres tagdíj fizetés


Fizetési, visszafizetési kötelezettségek:

 • ha valaki benevez egy versenyre és azon bármilyen okból nem indul el, az a lemondási határidő után fizetési kötelezettséggel jár
 • aki egy támogatott versenyt felad, vagy hibás pontfogás miatt kizárják, az köteles az adott verseny nevezési díját kifizetni (kezdő versenyzők edzői döntés alapján ez alól mentesülhetnek)
 • ha valaki egy csapat-, vagy váltóversenyt felad, vagy hibás pontfogás miatt kizárják, köteles az adott verseny rá eső nevezési díját kifizetni, ha ez pontbegyűjtő bajnokságon történik, akkor az összes csapattag köteles a saját nevezési díját kifizetni

A dokumentum pdf-formátumban megtekinthető és letölthető itt: