©2022, Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület (SZTK)

Minden jog fenntartva!

Cím: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 39. II/6.

Internet: https://sztktajfutas.hu

A szervezetet bejegyző hatóság: Szegedi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 06-02-0003588

Adószám: 19342849-1-06

Felelős kiadó:

Gera Tibor, az SZTK, elnöke

Telefon: +36-70-3348367

E-mail: geratibi64@gmail.com

Szerkesztő:

Takács Ágnes

Webtárhely és internetszolgáltató:

RACKFOREST ZRT. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Tartalomkezelő keretrendszer:

WordPress

A honlap készítői, fejlesztői:

Barna Gergely

Felelősség a honlapon olvasható tartalmakért

A Tudástárban témák szerint találhatóak az útmutatók és cikkek, amelyek a szervezetek könnyebb eligazodását szolgálják, nem tekinthetők teljeskörű tájékoztatásnak. A pontos jogszabályok megismeréséhez olvassa el az érintett jogszabályokat.

A https://sztktajfutas.hu a mindenkori szerkesztői által rendszerezett tartalom jelenik meg, amely az SZTK által felkért szakértők tartalmain kívül egyrészt a sport és más szervezetek által beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból származik.

Felhasználók információküldésénél indokolt esetben kérjük, hogy elérhetőségi, azonosításra alkalmas adatokat adjanak meg. Ezeknek az adatoknak egy részét (név) a portálon megjelentetjük annak érdekében, hogy a többi felhasználó világosan lássa, kitől származik az adott információ. Ezekben az esetekben az információ tartalmi és egyéb felelőssége a közzétevőn nyugszik.

A szerkesztőségbe beérkező információ valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, azok az eredeti közlés tartalmával, vagy annak kivonataként kerülnek közlésre. A más médiumból átvett információ forrását minden esetben megjelöljük. A nevét elhallgatni kívánó információforrást nem nevezzük meg.

A szerkesztők felelősséget vállalnak azért, hogy csak olyan tartalmak jelenjenek meg, amelynek készítője azt a szélesebb olvasóközönség számára tette hozzáférhetővé.

A honlap szerkesztői az információt értékítélet nélkül közlik.

Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalom elérhetőségéért nem vállalunk felelősséget.

Védelmi és magatartási irányelvek

Törekszünk rá, hogy szolgáltatásainkban és eseményeinken biztonságos feltételeket és közeget teremtsünk minden résztvevő számára.

A honlap szerkesztése során munkatársaink a SZTK etikai, védelmi és magatartási irányelvei alapján járnak el. A https://sztktajfutas.hu

felhasználói a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, tartalmak megjelentetése során az irányelveket magukra nézve kötelezően elfogadják.

Szerzői jogok

A https://sztktajfutas.hu szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat.

A szerkesztők minden esetben megjelölik a más forrásból átvett információ forrását. Nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák) csak engedéllyel teszünk közzé.

Amennyiben más médium jelenteti meg a https://sztktajfutas.hu -ról átvett információt, fenntartjuk a jogot a szerzői jogokra, így kötelesek a forrást, mint https://sztktajfutas.hu megjeleníteni.

A portálon szereplő információk (így az adatbázisok is) a SZTK tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak.

Az adatbázisokban szereplő adatokat a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni.

Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a szervezet kezdeményezi a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségre vonását.

Információink, adataink részleteinek (és nem egészének) más formában történő nyilvánosságra hozásához a forrás – https://sztktajfutas.hu – megjelölésével járulunk hozzá.

Helyreigazítás

A szerkesztők körültekintéssel közlik az információt, viszont nincs módunk az információ ellenőrzésére. Előfordulhat, hogy valamilyen információ nem teljesen, vagy nem pontosan lát napvilágot. A tévesen közölt információt a lehető legvilágosabban kijavítjuk, ha szükséges, a régi, pontatlan információval összevetve. Ilyen esetekben külön felhívjuk rá a látogatók figyelmét.

Hirdetés

A portál fenntartása érdekében lehetőséget biztosítunk olyan tartalmak megjelenésének is, amelyet a szerkesztők nem jelentetnének meg, vagy nem emelik a nagyobb prioritású információk közé. Ezekben az esetekben az információ közzétevője hirdetés formájában, ellenszolgáltatással megjelentetheti közlendőjét. Hirdetést csak előre meghatározott helyen és formában (bannerek), vagy a szerkesztőségi tartalomtól világosan elkülönítve jelentetünk meg.